Forside

TOLKELISTEN

i Danmark

Hvis Danmark havde en national, offentlig tilgængelig liste over certificerede tolke, ville den være her... Men den findes endnu ikke...

 

- Derfor arbejder tolkeudvalget på at overbevise politikerne om, at der er behov for en liste over kvalificerede tolke, som alle kan få adgang til.

 

 

Translatørforeningens tolkeudvalg arbejder på at indføre et lovfæstet krav om certificering af tolke, der arbejder i det offentlige. Vi arbejder for en professionalisering af tolkeerhvervet med det formål at højne tolkningens kvalitet, og vi arbejder for at tolke i det offentlige skal dokumentere kompetencer og kvalifikationer.

Tolke uden tolkeuddannelse

Vi finder det problematisk, at størstedelen af de tolke, der arbejder på det juridiske, sociale og sundhedsmæssige område ikke har en uddannelse i tolkning eller sprog og heller ikke er blevet testet i tolkning eller sprog. Vores opfattelse deles af advokater, dommere, socialrådgivere, læger, sygeplejersker og mange andre, som over for os har bekræftet, at de ofte oplever mangelfuld tolkning.

Mangelfuld tolkning

I Danmark kender vi ikke de præcise konsekvenser af mangelfuld tolkning, men vi ved fra udenlandske undersøgelser, at det kan medføre store konsekvenser for tolkebrugerne samt koste samfundet mange penge, for eksempel fordi sagsforløb eller behandlingsforløb forlænges, forkerte behandlinger iværksættes, uskyldige idømmes fængselsstraf eller skyldige sættes på fri fod.

Certificeringsordning ønskes

Tolkeudvalget ønsker derfor, at der i Danmark etableres en certificeringsordning for tolke i det offentlige, et nationalt og offentligt tilgængeligt register over certificerede tolke og en ny SU-berettiget tolkeuddannelse i universitetsregi.

Offentlig høring i 2012

Vi har gennem de sidste 3-4 år arbejdet på at få Folketinget til at tage ansvar for at få løst problemet. Sammen med netværket Ja til Sprog arrangerede vi blandt andet en offentlig høring om tolkning i marts 2012 og havde foretræde for Folketingets social-, sundheds- og retsudvalg i vinteren 2012-2013, hvor vi redegjorde for situationen på tolkeområdet.

 

Rapport om tolkning i den offentlige sektor

Tolkeudvalget har spurgt tolkebrugere inden for alle områder af det offentlige om deres erfaringer med brug af tolke. Afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen blev offentliggjort i oktober 2015.

 

Copyright © Tolkelisten 2014. Kontakt: info@tolkelisten.dk

 

Folkemødet 2017

 

DEBAT

om tolkning

Yderligere detaljer

Certificeret tolkning efterlyses

 

Læs mere om mangel på certificeret tolkning på vores faktaark (pdf-fil)

 

 

Tolkning i den offentlige sektor

 

Den aktuelle tolkesituation

 

Afrapportering af spørgeskema-undersøgelse blandt tolkebrugere i den offentlige sektor

 

Download rapport